Övrigt / Källor

Bakgrund

Sverige är indelat i 290 kommuner där deras viktigaste uppgift är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Hittils har det varit svårt för allmänheten, media och journalister att på ett enkelt sätt följa kommunernas inköp. Oftast har det arbetet bestått i enstaka granskningar av exempelvis kvitton och enstaka leverantörer.

Under 1 års tid har jag samlat in vad som kallas leverantörsregister och leverantörsreskontra från Sveriges alla kommuner, regioner och påbörjat insamlingen från alla kommunala bolag. Kommunerna har alla lite olika varianter av versioner av "ekonomisystem" och hanteringen skiljer sig mellan kommunerna. Arbetet bestod initialt att bygga ett system som hanterar alla kommuners olika sätt att leverera informationen. I leverantörsreskontran finns leverantörsfakturorna, specifikationer och detaljer exempelvis vart kostnaden har bokförts, från vilken leverantör man köpt produkten eller tjänsten och andra detaljer. Det materialet har sedan sorterats och bearbetas i en mängd olika steg.

Varför

Jag har arbetat med programmering och mjukvaruutveckling sedan 1986 och har genom min karriär grundat och drivit bolagen Jens of Sweden, JAYS och senast Automile. Under 20 års tid har jag studerat ekonomi genom praktiskt ha både grundat egenfinansierade bolag men även riskkapitalfinansierade bolag där behov av analys och mjukvaruutveckling i framkant har varit avgörande.

Efter att jag sålde mitt senaste bolag Automile har jag studerat en mängd olika sektorer och började bygga ett analysverktyg som jag lät kalla Ormeo. Ormeo samlar in information från en rad sektorer och kopplar samman informationen så man får en starkare relation mellan olika information. I det arbetet använde jag först ICA kartläggningen för att träna verktygets maskininlärningsmodeller (del av AI) och nu har jag ytterligare under 1 års tid tränat systemet med kommun kartläggningen som omfattar idag 55 miljoner fakturor och 309 641 leverantörer från hittils 248 kommuner, 18 regioner, 72 kommunala bolag, 22 universitet och högskolar samt 44 myndigheter. Fler tillkommer löpande.

Med hjälp av AI har jag kunna identifiera avvikelser och strukturera upp en databas och publicera en kartläggning som ger allmänheten, journalister och media ett verktyg att själv kunna analysera den stora mängd fakturor och inköp som kommuner genomför. Samtidigt har jag haft möjlighet att förbättra mina egna modeller.

Jag vill ha "pappersfakturan" vart finns den ?

Den vanligaste frågan jag får av besökare är att man vill ha en faktiskt kopia av den underliggande fakturan. För erhålla den faktiska kopian så refererar du verifikatnummer och gärna leverantörsfakturanummret du hittar när du söker i verktyget och e-postar kommunen med en begäran om allmän handling.

Men tänk på att den information du erhåller från denna kartläggning många gånger är tillräcklig för att veta vilka fåtal fakturor du verkligen behöver kopior på. De flesta fakturor hos kommunen är ursprungligen e-fakturor så informationen du får från själva fakturakopian är inte säkert den ger mer information än du får i denna kartläggning eftersom den kan referera ett avtal eller exempelvis en underliggande tidsspecfikation som kanske inte ingår i fakturaunderlaget. När du tittar på listan över fakturor finns det fyra dolda kolumner som heter Dimension 1,2,3,4. Om du väljer att visa någon av dessa kolumner så innehåller de i många fall exempelvis avdelningen/kostnadsstället där fakturan bokförts.

Jag själv har beställt intervjuvat kommuner, begärt ut fakturakopior efter analyserat de avvikelser jag hittat bland alla 27 miljoner fakturona. Avvikelserna jag hittat kan du läsa mer om på min blogg.

Licens Creative Commons erkännande, icke-kommersiell, dela lika (på samma villkor) – CC (by, nc, sa)

Denna kartläggning och databas är utgiven under s.k Creative Commons licens CC BY-NC-SA-EU som betyder jag tillåter andra att använda mitt verk, sprida det, kopiera och bearbeta det utan att fråga mig om lov först, men inte tjäna pengar på det. Villkor: andra/du måste ange att jag är upphovsman och om du bearbetar mitt verk och vill sprida din egen bearbetning måste du göra det med samma licens och icke-kommersiellt.

Utgivningsbevis

Denna databas, kommun.jensnylander.com, innehar utgivningsbevis

Mediemyndigheten har utfärdat utgivningsbevis för denna databas under nummer 2024-005. Ansvarig utgivare är Jens Nylander.