Leverantörer per näringsgrensindelning Antal leverantörer, fakturerat belopp 2022 och 2023.