15360 st Föreningar för 15,4 miljarder

Bostadsförening, bostadsrättsförening, ekonomisk förening, idell förening, kooperativ hyresrättsförening, sambruksförening, understödsförening