15138 st Föreningar för 14,8 miljarder

Bostadsförening, bostadsrättsförening, ekonomisk förening, idell förening, kooperativ hyresrättsförening, sambruksförening, understödsförening