}

Kommuner / Svedala

Översikt
 • Befolkning: 23 288 (2022)
 • Landareal: 218 km²
 • Vattenareal: 9 km²
 • Kommunkod: 1263
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommunen@svedala.se
 • Hemsida: svedala.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 5 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001074
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch