}

Kommuner / Vara

Översikt
 • Befolkning: 16 163 (2022)
 • Landareal: 697 km²
 • Vattenareal: 4 km²
 • Kommunkod: 1470
Kontaktuppgifter
 • E-post: vara.kommun@vara.se
 • Hemsida: vara.se
 • Bank: Sparbanken Skaraborg
 • Likvida medel 31/12-2022: 27 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002924
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch