}

Kommuner / AB Borlänge Energi Elnät

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://www.borlange-energi.se/el/elnatet-i-borlange
  • Beskrivning: Bor du i Borlänge kommun så har du Borlänge Energi som elnätsleverantör. Vilken leverantör av elnät som du har går inte att välja. Det betyder att alla ...
  • Organisationsnummer: 5564789682
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch