}

Kommuner / AB Familjebostäder Fastighetsnät

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://2021.familjebostader.com/
  • Beskrivning: Familjebostäder äger, utvecklar och förvaltar hyresbostäder och lokaler inom Stockholms stad. Bolaget har tre helägda dotterbolag av administrativ karaktär utan ...
  • Organisationsnummer: 5567155386
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch