}

Kommuner / Ale

Översikt
 • Befolkning: 32 394 (2022)
 • Landareal: 317 km²
 • Vattenareal: 15 km²
 • Kommunkod: 1440
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@ale.se
 • Hemsida: ale.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 227 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001439
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch