}

Kommuner / Älmhult

Översikt
 • Befolkning: 18 092 (2022)
 • Landareal: 890 km²
 • Vattenareal: 88 km²
 • Kommunkod: 0765
Kontaktuppgifter
 • E-post: info@almhult.se
 • Hemsida: almhult.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 104 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000647
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch