}

Kommuner / Älvdalen

Översikt
 • Befolkning: 7 018 (2022)
 • Landareal: 6871 km²
 • Vattenareal: 271 km²
 • Kommunkod: 2039
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@alvdalen.se
 • Hemsida: alvdalen.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 47 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002197
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-06-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch