}

Kommuner / Älvkarleby

Översikt
 • Befolkning: 9 625 (2022)
 • Landareal: 222 km²
 • Vattenareal: 395 km²
 • Kommunkod: 0319
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@alvkarleby.se
 • Hemsida: alvkarleby.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 113 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000258
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch