}

Kommuner / Älvstranden Utveckling AB

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Organisationsnummer: 5566597117
  • Första fakturamånad: 2022-01-01
  • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch