}

Kommuner / Aneby

Översikt
 • Befolkning: 6 824 (2022)
 • Landareal: 518 km²
 • Vattenareal: 36 km²
 • Kommunkod: 0604
Kontaktuppgifter
 • E-post: info@aneby.se
 • Hemsida: aneby.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 67 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000498
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-10-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch