}

Kommuner / Åre

Översikt
 • Befolkning: 12 330 (2022)
 • Landareal: 7195 km²
 • Vattenareal: 1041 km²
 • Kommunkod: 2321
Kontaktuppgifter
 • E-post: kundtjanst@are.se
 • Hemsida: are.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 84 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002494
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-04-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch