}

Kommuner / Årjäng

Översikt
 • Befolkning: 9 914 (2022)
 • Landareal: 1409 km²
 • Vattenareal: 244 km²
 • Kommunkod: 1765
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@arjang.se
 • Hemsida: arjang.se
 • Bank: Westra wermlands Sparbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 26 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001835
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch