}

Kommuner / Armada Bostäder AB

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://armadafast.se/
  • Beskrivning: Armada verkar för att långsiktigt äga, förvalta och förädla fastigheter för såväl bostäder, förskolor, skolor och lokaler. Målet är att detta sker på ett ...
  • Organisationsnummer: 5563749539
  • Första fakturamånad: 2022-01-01
  • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch