}

Kommuner / Åsele

Översikt
  • Befolkning: 2 782 (2022)
  • Landareal: 4223 km²
  • Vattenareal: 320 km²
  • Kommunkod: 2463
Kontaktuppgifter
  • E-post: kommun@asele.se
  • Hemsida: asele.se
  • Bank: Swedbank
  • Likvida medel 31/12-2022: 51 mkr
  • Organisationsnummer: 2120002791
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch