}

Kommuner / Askersund

Översikt
 • Befolkning: 11 497 (2022)
 • Landareal: 817 km²
 • Vattenareal: 203 km²
 • Kommunkod: 1882
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@askersund.se
 • Hemsida: askersund.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 15 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001983
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch