}

Kommuner / Åstorp

Översikt
 • Befolkning: 16 341 (2022)
 • Landareal: 92 km²
 • Vattenareal: 0 km²
 • Kommunkod: 1277
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@astorp.se
 • Hemsida: astorp.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 75 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000936
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch