}

Kommuner / Bionär Närvärme AB

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://bionar.se/
  • Beskrivning: Bionärs fjärrvärme, även kallad närvärme, kan jämföras med fjärrvärme i mindre skala där vi från en central plats på din ort levererar varmt vatten direkt till ...
  • Organisationsnummer: 5566784160
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch