}

Kommuner / Bjuv

Översikt
 • Befolkning: 16 062 (2022)
 • Landareal: 115 km²
 • Vattenareal: 0 km²
 • Kommunkod: 1260
Kontaktuppgifter
 • E-post: info@bjuv.se
 • Hemsida: bjuv.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 30 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001041
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch