}

Kommuner / Boden

Översikt
 • Befolkning: 28 048 (2022)
 • Landareal: 4014 km²
 • Vattenareal: 278 km²
 • Kommunkod: 2582
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommunen@boden.se
 • Hemsida: boden.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 161 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002767
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-11-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch