}

Kommuner / Bollnäs

Översikt
 • Befolkning: 26 624 (2022)
 • Landareal: 1814 km²
 • Vattenareal: 163 km²
 • Kommunkod: 2183
Kontaktuppgifter
 • E-post: kundcenter@bollnas.se
 • Hemsida: bollnas.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 46 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002361
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch