}

Kommuner / Borgholm

Översikt
 • Befolkning: 10 857 (2022)
 • Landareal: 677 km²
 • Vattenareal: 2982 km²
 • Kommunkod: 0885
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@borgholm.se
 • Hemsida: borgholm.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 31 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000795
 • Första fakturamånad: 2022-02-01
 • Sista fakturamånad: 2023-10-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch