}

Kommuner / Bostadsaktiebolaget Poseidon

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://poseidon.goteborg.se/
  • Beskrivning: Omflyttningsplatsen. Om du har bott i din lägenhet i minst 12 månader kan du söka omflyttning hos Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och ...
  • Organisationsnummer: 5561203398
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch