}

Kommuner / Botkyrka

Översikt
  • Befolkning: 95 383 (2022)
  • Landareal: 194 km²
  • Vattenareal: 28 km²
  • Kommunkod: 0127
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch