}

Kommuner / Botkyrka Stadsnät AB

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://botkyrka.zmarket.se/
  • Beskrivning: Bredband, TV och Telefoni för ditt lokala nät. Mängder av tjänster. Bra erbjudanden från tjänsteleverantörerna.
  • Organisationsnummer: 5564713088
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch