}

Kommuner / Bräcke

Översikt
 • Befolkning: 6 162 (2022)
 • Landareal: 3408 km²
 • Vattenareal: 376 km²
 • Kommunkod: 2305
Kontaktuppgifter
 • E-post: bracke@bracke.se
 • Hemsida: bracke.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 90 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002460
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-11-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch