}

Kommuner / Myndigheten för digital förvaltning

Kontaktuppgifter
  • E-post: registrator@digg.se
  • Organisationsnummer: 2021006883
  • Första fakturamånad: 2018-09-01
  • Sista fakturamånad: 2023-12-31
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch