}

Kommuner / Dorotea

Översikt
 • Befolkning: 2 413 (2022)
 • Landareal: 2764 km²
 • Vattenareal: 175 km²
 • Kommunkod: 2425
Kontaktuppgifter
 • E-post: info@dorotea.se
 • Hemsida: dorotea.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 26 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002809
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch