}

Kommuner / Ekerö

Översikt
 • Befolkning: 29 123 (2022)
 • Landareal: 217 km²
 • Vattenareal: 167 km²
 • Kommunkod: 0125
Kontaktuppgifter
 • E-post: info@ekero.se
 • Hemsida: ekero.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 40 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000050
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch