}

Kommuner / Göteborg

Översikt
 • Befolkning: 596 841 (2022)
 • Landareal: 448 km²
 • Vattenareal: 577 km²
 • Kommunkod: 1480
Kontaktuppgifter
 • E-post: goteborg@goteborg.se
 • Hemsida: goteborg.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 1131 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001355
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch