}

Kommuner / Gotland

Översikt
 • Befolkning: 61 173 (2022)
 • Landareal: 3134 km²
 • Vattenareal: 12062 km²
 • Kommunkod: 0980
Kontaktuppgifter
 • E-post: regiongotland@gotland.se
 • Hemsida: gotland.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 197 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000803
 • Första fakturamånad: 2021-12-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch