}

Kommuner / Gullspång

Översikt
 • Befolkning: 5 194 (2022)
 • Landareal: 315 km²
 • Vattenareal: 240 km²
 • Kommunkod: 1447
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@gullspang.se
 • Hemsida: gullspang.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 39 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001637
 • Första fakturamånad: 2021-12-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch