}

Kommuner / Håbo

Översikt
 • Befolkning: 22 765 (2022)
 • Landareal: 144 km²
 • Vattenareal: 43 km²
 • Kommunkod: 0305
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@habo.se
 • Hemsida: habo.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 39 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000241
 • Första fakturamånad: 2022-03-01
 • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch