}

Kommuner / Hällefors

Översikt
 • Befolkning: 6 656 (2022)
 • Landareal: 985 km²
 • Vattenareal: 166 km²
 • Kommunkod: 1863
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@hellefors.se
 • Hemsida: hellefors.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 55 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001942
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-11-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch