}

Kommuner / Haparanda

Översikt
 • Befolkning: 9 340 (2022)
 • Landareal: 921 km²
 • Vattenareal: 967 km²
 • Kommunkod: 2583
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommunen@haparanda.se
 • Hemsida: haparanda.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 63 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002775
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-11-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch