}

Kommuner / Hjo

Översikt
 • Befolkning: 9 243 (2022)
 • Landareal: 297 km²
 • Vattenareal: 287 km²
 • Kommunkod: 1497
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommunen@hjo.se
 • Hemsida: hjo.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 3 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001728
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-08-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch