}

Kommuner / Huddinge

Översikt
 • Befolkning: 114 504 (2022)
 • Landareal: 131 km²
 • Vattenareal: 10 km²
 • Kommunkod: 0126
Kontaktuppgifter
 • E-post: servicecenter@huddinge.se
 • Hemsida: huddinge.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 135 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000068
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch