}

Kommuner / Integritetsskyddsmyndigheten

Kontaktuppgifter
  • E-post: imy@imy.se
  • Organisationsnummer: 2021000050
  • Första fakturamånad: 2022-02-01
  • Sista fakturamånad: 2024-01-31
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch