}

Kommuner / Karlsborg

Översikt
  • Befolkning: 7 057 (2022)
  • Landareal: 406 km²
  • Vattenareal: 391 km²
  • Kommunkod: 1446
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch