}

Kommuner / Karlstads universitet

Kontaktuppgifter
  • E-post: registrator@kau.se
  • Organisationsnummer: 2021003120
  • Första fakturamånad: 2022-12-01
  • Sista fakturamånad: 2023-11-30
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch