}

Kommuner / Kil

Översikt
 • Befolkning: 12 115 (2022)
 • Landareal: 360 km²
 • Vattenareal: 47 km²
 • Kommunkod: 1715
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@kil.se
 • Hemsida: kil.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 33 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001751
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch