}

Kommuner / Kiruna

Översikt
 • Befolkning: 22 423 (2022)
 • Landareal: 19163 km²
 • Vattenareal: 1390 km²
 • Kommunkod: 2584
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@kiruna.se
 • Hemsida: kiruna.se
 • Bank: Sparbanken Nord
 • Likvida medel 31/12-2022: 128 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002783
 • Första fakturamånad: 2021-12-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch