}

Kommuner / Kramfors Mediateknik Aktiebolag

Kontaktuppgifter
  • E-post:
  • Hemsida: https://mediateknik.com/
  • Beskrivning: Din lokala fiberleverantör ... Kramfors Mediateknik AB äger och förvaltar kommunikationsinfrastruktur via fiber, kabel och telenät i Kramfors kommun och strävar ...
  • Organisationsnummer: 5565343562
  • Första fakturamånad: 2022-01-01
  • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Omsättning, resultat och vinstmarginal
Antal anställda
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch