}

Kommuner / Krokom

Översikt
  • Befolkning: 15 532 (2022)
  • Landareal: 6154 km²
  • Vattenareal: 658 km²
  • Kommunkod: 2309
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch