}

Kommuner / Kungälv

Översikt
 • Befolkning: 49 068 (2022)
 • Landareal: 362 km²
 • Vattenareal: 320 km²
 • Kommunkod: 1482
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@kungalv.se
 • Hemsida: kungalv.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 61 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001371
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch