}

Kommuner / Kungliga biblioteket

Kontaktuppgifter
  • E-post: kungl.biblioteket@kb.se
  • Organisationsnummer: 2021001710)
  • Första fakturamånad: 2022-01-01
  • Sista fakturamånad: 2024-01-31
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch