}

Kommuner / Leksand

Översikt
 • Befolkning: 16 113 (2022)
 • Landareal: 1222 km²
 • Vattenareal: 190 km²
 • Kommunkod: 2029
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@leksand.se
 • Hemsida: leksand.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 84 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002163
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch